II PRZEGLĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNEJ – SZCZUCZYN 2019 –

II PRZEGLĄD PIEŚNI     WIELKOPOSTNEJ    – SZCZUCZYN 2019 –

II  PRZEGLĄD  PIEŚNI  WIELKOPOSTNEJ
      – SZCZUCZYN 2019 –

      Kościół p.w.
IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


I. ORGANIZATORZY:
– Proboszcz Parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie
– Biblioteka-Centrum Kultury w Szczuczynie
II. CELE PRZEGLĄDU:
– popularyzacja pieśni wielkopostnej;
– odkrywanie wartości chrześcijańskich poprzez śpiew pieśni pasyjnych
i pokutnych;
– odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej – męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego;
III. REGULAMIN:
– w przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne;
KATEGORIE KONKURSOWE:
a/ soliści:
– do 14 lat;
– 15 – 18 lat;
– + 18 lat;
b/ zespoły wokalne /o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu/:
– do 14 lat;
– do 18 lat;
– powyżej 18 lat;
– zgłoszeniem jest nadesłanie pocztą lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia i zgody RODO do dnia  10 kwietnia 2019 roku.
KAŻDY  WYKONAWCA  WYKONUJE  JEDEN  UTWÓR – PIEŚŃ – a capella, z akompaniamentem lub z nośników /odtwarzaczy CD, DVD lub pendrive/.
IV. TERMIN PRZEGLĄDU:
14 kwietnia 2019 /niedziela/ – 13.00 – przesłuchania konkursowe – Kościół p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie.
V. OCENY I NAGRODY:
– jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, ogólny wyraz artystyczny;
– zwycięzcy otrzymają nagrody i wyróżnienia;
– każdy wykonawca otrzyma dyplom za udział.  
VI. UWAGI KOŃCOWE:
– organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie;
–  koszty dojazdu pokrywają uczestnicy;
– zgłoszenie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.
Zakwalifikowanie do udziału w konkursie będzie podpisanie zgody RODO.
ZGŁOSZENIA NALEŻY NADSYŁAĆ DO 10 KWIETNIA 2019 ROKU NA ADRES:
BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY
19-230 SZCZUCZYN UL. ŁOMŻYŃSKA 11

tel. 86-262-10-36/37; e-mail: bckszczuczyn@wp.pl
kontakt: Andrzej SzabelskiDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *