Z kart historii Szczuczyna

Z kart historii Szczuczyna

Z Archiwum BCK w Szczuczynie „Wspomnień Czar”

Gazeta Białostocka:
Nr 23 (4503) z dnia 28.01.1966 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 295 (4775) z dnia 13.12.1966 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 292 (4772) z dnia 9.12.1966 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 27 (4817) z dnia 2.02.1967 roku
Nr 28 (4819) z dnia 3.02.1967 roku
Nr 31 (4822) z dnia 7.02.1967 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 44 (4844) z dnia 21.02.1967 roku
Nr 45 (4835) z dnia 21.02.1967 roku
Nr 45 (4835) z dnia 22.02.1967 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 45 (4835) z dnia 22.02.1967 roku

* * *

Trybuna Ludu:
Nr 331 (7521) z dnia 25.11.1969 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 23 z 23.01.1970 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 38 (5137) z dnia 14.02.1968 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 23 z dnia 23.01.1970 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 284 (5383) z dnia 29.11.1968 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
– Nr 55 z dnia 25.02.1970 roku;
– Nr 18 z dnia 20.01.1970 roku;
– Nr 56 z dnia 26.01.1970 roku.

* * *

Gazeta Białostocka:
Nr 68 (6142) z dnia 10.03.1971 roku

* * *

Gazeta Białostocka
– Nr 103 (6177) z dnia 16.04.1971 roku

* * *

Gazeta Białostocka:
NR 72 (6481) z dnia 17.02.1972 roku

* * *

Nowa Wieś:
Nr  41 (644) z dnia 8.10.1972 roku – 1
Nr  41 (644) z dnia 8.10.1972 roku – 2

* * *

Kontakty:
Nr 22 (242) z dnia 2.06.1985
roku

* * *

Sztandar Młodych
– Nr 254 (9436) z dnia 23.10.1980 roku

* * *