Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Szczuczynie

CENTRUM ARCHIWISTYKI SPOŁECZNEJ

Jest instytucją kultury założoną w 2020 roku przez Fundację Ośrodka KARTA i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wywodzi się z ruchu archiwistyki społecznej i dla niego działamy. Dzieli się wiedzą, inspiruje i wspiera inicjatywy archiwistów z całej Polski. Pomaga tworzyć nowe archiwa społeczne, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Odkrywa dla społeczeństwa fascynujące zbiory archiwów społecznych: tysiące nieznanych dotąd historii, zdjęć, dokumentów życia codziennego. Wzmacnia znaczenie archiwistyki społecznej, która istnieje dzięki pasji ludzi i ich potrzebie zapisywania historii. Wspólnie stara się rozbudzać w innych zainteresowanie historią społeczną, aby móc lepiej rozumieć przeszłość i teraźniejszość.
Więcej na: https://cas.org.pl/

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ NR 1

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej funkcjonującej w okresie międzywojennym w Szczuczynie – Polskiej i Żydowskiej. Przekazał w 2015 r. do Szczuczyńskiej Biblioteki Marian Mikołaj Jonkajtys. Zawiera ona unikatowy materiał źródłowy na temat działalności, wpisujących się bardzo mocno w życie społeczne ówczesnego Szczuczyna. Rękopisy: „Kronika 7 klasowej publicznej szkoły [Nr 1] im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie – Białostockim. Zaczęta od dn. 1 września 1932 roku”. Czytelnik znajdzie w nich m.in. informacje na temat: przenikania kultur i religii, spektakli teatralnych w języku polskim i hebrajskim; chodzenia do kościoła czy synagogi; obchodów świąt żydowskich, katolickich i państwowych itp. Ponadto kronika zawiera również interesujące informacje dotyczące życia codziennego i towarzyskiego mieszkańców.

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Szczuczynie

https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2028

Podlaska Biblioteka Cyfrowa – Szczuczyn

Podlaska Biblioteka Cyfrowa – Szczuczyn

https://pbc.biaman.pl/dlibra/results?q=Szczuczyn&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0

001 Kronika VII klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie – Białostockim

https://zbioryspoleczne.pl/jednostki/PL_2028_001_01_001

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ NR 2

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie. Przekazał w 2015 r. Szczuczyńskiej Bibliotece Marian Mikołaj Jonkajtys. Jest wartościowym źródłem historycznym. Stanowi ona źródło wiedzy i świadomości kolejnych Kierowników szkoły na temat nie tylko jej funkcjonowania, ale uczestnictwa w życiu społecznym miasta i regionu. Zawiera opisaną ówczesną Szczuczyńską rzeczywistość. Autorami jej byli: Wolf Bergstein, Salomea Zemelowa /1936r./, Jan Baczewski i Tadeusz Czaykowski.  

https://zbioryspoleczne.pl/jednostki/PL_2028_001_01_002

Nagranie dźwiękowe kronik na YT – linki:

1. Link do filmu:

2. Link do filmu:

3. Link do filmu:

4. Link do filmu:

5. Link do filmu:

6. Link do filmu:

7. Link do filmu:

8. Link do filmu: