ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I  PRZEGLĄDZIE  PIEŚNI  WIELKOPOSTNEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I  PRZEGLĄDZIE  PIEŚNI  WIELKOPOSTNEJ

I  PRZEGLĄD  PIEŚNI  WIELKOPOSTNEJ
– SZCZUCZYN 2018 –

Kościół p.w.
IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
w Szczuczynie

I. ORGANIZATORZY:

– Proboszcz Parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie;
– Biblioteka-Centrum Kultury w Szczuczynie;

II. CELE PRZEGLĄDU:

– popularyzacja pieśni wielkopostnej;
– odkrywanie wartości chrześcijańskich poprzez śpiew pieśni pasyjnych i pokutnych;
– odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej – męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego;

III. REGULAMIN:

– w PRZEGLĄDZIE mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne wtym ludowe i folklorystyczne;

KATEGORIE KONKURSOWE:
a/ soliści:
– do 14 lat;
– 15 – 18 lat;
– + 18 lat;

b/ zespoły wokalne i ludowe /o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu/:

– do 14 lat;
– do 18 lat;
– powyżej 18 lat;

– ZGŁOSZENIEM jest nadesłanie pocztą lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 14 marca 2018 ROKU.

KAŻDY WYKONAWCA WYKONUJE JEDEN UTWOR – PIEŚŃ – a capella, z akompaniamentem lub z nośników /odtwarzaczy CD, DVD lub pendrive/

IV. TERMIN PRZEGLĄDU:

18 marca 2018 /niedziela/ – 13.00 – przesłuchania konkursowe – Kościół p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie.

V. OCENY I NAGRODY:

– jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, ogólny wyraz artystyczny;
– organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia;
– każdy wykonawca otrzyma dyplom.

VI. UWAGI KOŃCOWE:

– organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie;
–  koszty dojazdu pokrywają uczestnicy;
– zgłoszenie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu
i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

ZGŁOSZENIA NALEŻY NADSYŁAĆ DO 14 MARCA 2018 ROKU NA ADRES:

BIBLIOTEKA-CENTRUM KULTURY
19-230 SZCZUCZYN UL. ŁOMŻYŃSKA 11

tel. 86-262-10-36/37; e-mail: bckszczuczyn@wp.pl

Oświadczam, że:

 1. Zostałem/-am poinformowany/-a o celu zbierania moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, nazwa szkoły, zostałem poinformowany/-a o administratorze danych, którym jest Biblioteka-Centrum Kultury 19-230 Szczuczyn ul. Łomżyńska 11.
 2. Świadomy/-a jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

KARTA UCZESTNICTWA

I  PRZEGLĄD  PIEŚNI  WIELKOPOSTNEJ
– SZCZUCZYN 2018 –

Kościół p.w.
IMIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

w Szczuczynie

 

 1. Kategoria konkursowa: …………………………………………………………………………………….
 2. Kategoria wiekowa: ………………………………………………………………………………………….
 3. Nazwa zespołu/imię i nazwisko solisty/ ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Dokładny adres i telefon …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kierownik zespołu – telefon kontaktowy ……………………………………………………………
 2. Tytuł utworu …………………………………………………………………………………………………..
 3. Czas wykonania utworu ………………………………………………………………………………….
 4. Ilość osób w zespole ……………………………………………………………………………………….
 5. Charakterystyka wykonawcy – dotychczasowe osiągnięcia …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

 1. Zostałem/-am poinformowany/-a o celu zbierania moich danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, nazwa szkoły, zostałem poinformowany/-a o administratorze danych, którym jest Biblioteka-Centrum Kultury 19-230 Szczuczyn ul. Łomżyńska 11.
 2. Świadomy/-a jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

                                                    Podpis uczestnika przeglądu:

                                                                                                                                                                                                          ……………………………………..
                                                                                                                                                                                                                                                      / czytelny podpis uczestnika/

Kierownik zespołu :                                                           Instytucja delegująca:

……………………………….                                                        ……………………………………..

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *