Zaproszenie do udziału w konkursie ozdób wielkanocnych

<big>Zaproszenie do udziału w konkursie ozdób wielkanocnych</big>

 

Regulamin konkursu na wielkanocne zdobnictwo obrzędowe

ORGANIZATOR:
Biblioteka-Centrum Kultury w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Łomżyńska 11, tel. 86 2621036 e-mail bckszczuczyn@wp.pl

CELE KONKURSU :

– aktywizacja środowiska twórców ludowych z terenu gminy Szczuczyn;
– podtrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej ze świętami wielkanocnymi, wiosną i
karnawałem;
– wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej poprzez angażowanie do konkursu młodego pokolenia;
– rozwój postaw twórczych;

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU

Konkurs obejmuje:
– pisanki wykonane na jajku pełnym lub wydmuszkach

UWAGA! Ze względu na trwałość pisanki prosimy o dłuższe gotowanie jajka.
Niedogotowane jajka pękają, pokrywają się wyciekami i nie mogą być oceniane przez jury.
Nie można wysyłać w blaszanych pudełkach, ponieważ pisanki ulegają zniszczeniu.
Obowiązuje tradycyjna technika wykonania, a barwienie barwnikami naturalnymi lub chemicznymi.

– palmy powinny być wykonane zgodnie z tradycją miejscową
Do wykonania kwiatów można użyć kolorowej bibułki, piór itp. Zaś palmy nie mogą być wyłącznie kompozycjami bibułkowymi (co powodowało dyskwalifikację w dotychczasowych konkursach) lecz muszą być połączone z żywą zieloną roślinką np. bukszpanem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 5 marca 2018 r. dostarczą swoje prace na adres:
Biblioteka – Centrum Kultury, 19- 230 Szczuczyn, ul. Łomżyńska 11
kontakt – Barbara Paszkowska
– Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko, adres i wiek autora.
– Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
– Do konkursu można zgłaszać od 5 do 10 sztuk pisanek w kategorii dorosłych oraz minimum 3 pisanki w kategorii I i II.

OCENA PRZEGLĄDU

– Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
kat. I – dzieci szkół podstawowych do VI klasy
kat. II – młodzież klasy VII szkół podstawowych i gimnazjum
kat. III – młodzież szkół średnich i dorośli
oraz w dwóch dyscyplinach twórczych: pisanki i palmy.
– Preferowane będą wzory tradycyjne.
– Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Podsumowanie i otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu 6 marca o godz.11.00 w BCK w Szczuczynie.

Nagrodzone prace wezmą udział w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku i Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach. Podsumowanie Przeglądu Wojewódzkiego odbędzie się 25 marca 2018 r. o godz.11.00 (w Niedzielę Palmową) w Monieckim Ośrodku Kultury, 19-100 Mońki, ul. Białostocka 25.


Karta zgłoszenia do udziału w konkursie:
Wielkanocne zdobnictwo obrzędowe

 

Imię i nazwisko /wiek/ ……………………………………………………………………………………

Dyscyplina twórcza ……………………………………………………………………………………….

Adres/telefon …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….           

Rodzaj barwnika …………………………………………………………………………………………….

Nazwisko i imię opiekuna ……………………………………………………………………………….

Czy jesteś członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych?/dorośli/………………

 

 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej na potrzeby niezbędne do realizacji w/w konkursu  oraz wykorzystanie ich  w środkach masowego przekazu, zgodnie z Ustawą z dnia  29. 08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm./.

 

…………………………………………………….                                                                                                      
/Data i czytelny podpis /imię i nazwisko/

 

 

 

 

 

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *