„Odjazdowa gmina – zorganizowanie trasy rowerowej”

„Odjazdowa gmina – zorganizowanie trasy rowerowej”

W październiku 2017 r. pracownicy Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie napisali wniosek do programu „Równać Szanse 2017 – Regionalny Konkurs Grantowy” prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży a finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.
Spośród 379 wniosków od organizacji pozarządowych, domów kultury, bibliotek, nieformalnych grup dorosłych z całej Polski, dofinansowanie decyzją regionalnych grup eksperckich otrzymało 97 instytucji.
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, jako jedna z dwunastu instytucji z województwa podlaskiego, otrzymała bezzwrotna dotację w wysokości 8500 zł /po raz piaty z rzędu/ na realizację projektu pt.: „Odjazdowa gmina – zorganizowanie trasy rowerowej”. Celem projektu będzie rozwój aktywności fizycznej mieszkańców gminy Szczuczyn, wyznaczenie i oznaczenie pierwszej trasy rowerowej na terenie naszej gminy, a także nakręcenie filmu promującego wspomnianą trasę.
Program skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych /13-19 lat/.  Jego głównym celem jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *