GŁUCHONIEMI – TEŻ MÓWIĄ

GŁUCHONIEMI – TEŻ MÓWIĄ

IV spotkanie zorganizowane przez BCK w ramach projektu „Dzieci pijara Falkowskiego” ph. „Warsztaty metodyczne” odbyły się w CWM w Szczuczynie i obejmowały swoim zakresem „wejście w rolę osoby głuchoniemej”. Prelegentem – osobą wprowadzającą w świat głuchych był KRZYSZTOF CIS /magister rehabilitacji ruchowej, specjalista masażu leczniczego, certyfikowany wykładowca, edukator i tłumacz języka migowego, zasłużony nauczyciel masażu/. Jest członkiem Stowarzyszenia CODA Polska – Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice. Absolwentem kierunku Rehabilitacja Ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Łodzi. Współautor książki „Effatha – język migowy” /2005/. Jest autorem programu nauczania przedmiotu Język migowy w szkolnictwie policealnym
na kierunkach medycznych.
Dzieci zostały zapoznane ze światem osób głuchych, historią oraz problemami
z tym związanymi. Poznały w krótkim zarysie w ramach ćwiczeń praktycznych wybrane zagadnienia języka migowego oraz jego wykorzystania w życiu codziennym. Przedstawiono im również jak używany jest język migowy
w świecie i o różnicach w miganiu na podstawie wybranych słów kluczowych – propozycji zgłaszanych przez uczestników spotkania.
www.spreadthesign.com/pl.pl/search/


Przedstawiono jak za pomocą języka migowego można słuchać muzyki. W tym przypadku przykładami były piosenki Młodzi Migają Muzykę/Polski Język Migowy: Bałkanica zespołu Piersi; Wizna zespołu Sabaton oraz Hymn Polski.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze SP w Niedźwiadnej oraz SP
w Szczuczynie.  

tekst: Andrzej Szabelski – BCK – koordynator projektu
zdjęcia: Anna Chmielewska i Nina Klimaszewska   

Projekt dofinansowany przez fundację BKG w programie „Dzieci kapitana Nemo” – 2021     Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *