Konkurs wiedzy „Co pamiętasz z Baśni braci Grimm?”

Konkurs wiedzy „Co pamiętasz z Baśni braci Grimm?”

Dnia 24 lutego 2022 roku Biblioteka  – Centrum Kultury w Szczuczynie zorganizowała konkurs wiedzy pt. „Co pamiętasz z Baśni braci Grimm?”. Spotkanie to poświęcone było baśniom braci Grimm, wzięło w nim udział 24 uczennic i uczniów z klas III – V ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie i Niedźwiadnej. Głównymi celami konkursu było zmotywowanie dzieci do czytania i pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,  popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie zakresu wiedzy dotyczącej znajomości Baśni braci Grimm. Każdy uczestnik otrzymał test zamknięty składający się z 25 pytań. O wygranej uczestnika decydowała największa liczba punktów (poprawnych odpowiedzi) oraz czas wykonania zadania.  

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Darosława Wojciechowska, Maria Ramotowska i Jolanta Nerkowska, która  sprawdziła testy
i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Magdalena Galanty

II miejsce – Dominika Niećkowska

III miejsce –  Julia Bagińska

Przyznana również została nagroda specjalna ufundowana przez Dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. Zbiór baśni autorstwa Jacob’a i Wilhelm’a Grimm
pt. „Wszystkie baśnie i legendy” otrzymał Hubert Chmielewski, który jako jedyny bezbłędnie odpowiedział na wszystkie pytania i na dodatek w najkrótszym czasie.

W przerwie podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała prace, wyświetlona została uczestnikom konkursu jedna z Baśni braci Grimm pt. „Bajka o sześciu sługach”. Baśń  ta opublikowana został przez braci Grimm w 1815 roku.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i opiekunom za udział i zaangażowanie,
a zwycięzcom gratulujemy!

Tekst: Anna Wojsław

Foto: Andrzej KosmowskiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *